Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


infolatvia.eu
   russian    latvian
Share |

Ekonomika

1999. gada februārī Latvija, pirmā no Baltijas valstīm, oficiāli iestājās Pasaules Tirdzniecības organizācijā (World trade Organization) 1999. gada decembrī tika uzaicināta uz Eiropas Savienības Samitu Helsinkos, lai uzsāktu sarunas par iestāšanos ES.1999. gadā bezdarba līmenis pieauga līdz 9,6%. Lielo valsts uzņēmumu privatizācija, īpaši enerģētikas sektorā, palēlināja tempus 1999. gadā, bet 2000. un 2001. gadā process tika paātrināts.
No 2004. gada maija ir Eiropas Savienības locekle.
Latvijas starptautiskās politikas galvenās prioritātes 2004 -2007 g. ir eiro ieviešana ar 2008. gada 1. janvāri. Eiro ieviešanai ir nepieciešams izpildīt mārstriha kritērijus: vidējā inflācija 2,3%, ilglaicīga procentu likme valsts vērtspapīriem 5,75%, fiskālā budžeta bilance -3% no IKP, valsts parāds: 60% no IKP. Laikā, kad Latvijā 2005. gada jūlijā bija šāda situācija: inflācija veidoja7%, ilglaicīga procentu likme valsts vērtspapīriem 3,87%, fiskālā budžeta bilance -1% NO IKP, valsts parāds: 14,7% no IKP.
IKP pieaugums Latvijā 2006. gadā pēc dažādām prognozēm veido 6,8 - 7,9%. Bremzējoša ietekme uz IKP ir enerģētikas un citu resursu padārdzināšanai.
Bezdarba līmenis Latvijā 2006. gada sākumā – visaugstākais starp Baltijas valstīm : 7,5% (80 tk. cilvēku.). Pie kam atsevišķu nozaru attīstību kavē darbaspēka trūkums, ir jūtams augstas klases speciālistu trūkums.
Nodokļu nasta Latvijā – viena no visvieglākajām ES. 2003. gadā Latvijā tā veidoja 28,9% IKP, ieskaitot visus nodokļus un sociālās iemaksas.
Galvenās rūpniecības nozares: autobusu, mini autobusu, tramvaju un vagonu, sintētiskās šķiedras, lauksaimniecības mašīnu iekārtu, mēslojuma ražošana, kā arī radiouztvērēju, elektronikas, telefonaparātu, farmācijas, pārtikas produktu, tekstila ražošana. Agrorūpniecības produkti: graudaugi, cukurbietes, kartupeļi, dārzeņi, cūkgaļa, piens, olas, zivis.
Kopējais eksporta apjoms Latvijā 2005. gadā bija € 2586 milj. (€ 1124 uz vienu cilvēku). Eksporta struktūra Latvijā 2004. gadā: ķīmiskās nozares produkcija - 123,5; mašīnas un mehānismi, elektronika – 169,2; pārtikas produkti un lauksaimniecības produkti – 209,3; tekstilmateriāli un izstrādājumi no tekstila – 230,1; koks un tā izstrādājumi – 655,3; metāls un metālapstrādes produkti – 303,3; citas preces – 317,9.
Eksporta partneri: koks, mašīnu iekārtas, metāls, tekstils, pārtikas produkti - Vācija 10%, Lielbritānija 14%, Krievija 12%, Zviedrija 10%.Importa partn