Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


infolatvia.eu
   russian    latvian
Share |

Ģeogrāfija

Latvija atrodas Baltijas jūras krastā. Tā robežojas ar Igauniju, Lietuvu, Krieviju un Baltkrieviju. Pauguri un līdzenumi mijās ar bieziem mežiem, kas aizņem 43% valsts teritorijas. Latvijā ir vairāk kā 3000 ezeru un 12000 upju. Augstākais kalns – Gaiziņš (311 м). 64589 km² lielā teritorijā dzīvo ap 2,5 miljoni iedzīvotāju.