Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


infolatvia.eu
   russian    latvian
Share |

Iedzīvotāji

Latvijas teritorijā dzīvo 2,5 milj.cilvēku.
Vecuma kategorijas: 0–14 gadi – 17% (vīrieši 212 tk., sievietes 203 tk.), 15-64 gadi – 68% (vīrieši 777 tk., sievietes 849 tk.), 65 gadi un vairāk – 15% (vīrieši 116 tk., sievietes 245 tk.).
Vidējais dzīves ilgums: 68,5 gadi: vīriešiem – 62 gadi, sievietēm – 75 gadi.
Nacionalitāte: latvietis, latviete.
Etniskās grupas: latvieši 56,5%, krievi 30,4%, baltkrievi 4,3%, ukraiņi2,8% poļi 2,6%, citi 3,4%.
Lasīt un rakstīt prasmes līmenis: 100%.


vascript">