Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


infolatvia.eu
   russian    latvian
Share |

Īss vēstures apskats

9. gs. p.m.ē.
Cilvēka parādīšanās Latvijas teritorijā pēc ledāju atkāpšanās.

2. gs. sākums p.m.ē.
Baltu cilšu (mūsdienu latviešu senču) apmešanās Latvijas teritorijā.

900. g. – 1200. g. sākums.
Cilšu apvienību veidošanās (kurši, latgaļi, sēļi, zemgaļi, līvi).

1100. g. otrā puse – 1200. g.
Vācu tirgoņu, misionāru un krustnešu ierašanās. Rīgas dibināšana – 1201. gads. Latvijas teritorija atrodas Vācijas ietekmē. Livonijas veidošanās.

1500. g.
Livonijas karš (1558. – 1583.)
Latvijas teritorija atrodas Polijas – Lietuvas valsts ietekmē. Kurzemes un Pārdaugavas hercogistu veidošanās.

1600. g.
Polijas – Zviedrijas karš(1600. – 1629.)
Vidzeme un Rīga ir Zviedrijas valdījumā. Rīga – lielākā Zviedrijas pilsēta. Kurzemes hercogiste piedzīvo ekonomikas uzplaukumu.

1700. g.
Ziemeļu karš (1700. – 1721.)
Vidzeme un Rīga tiek iekļautas Krievijas impērijas sastāvā. Gadsimta laikā Latgale un Kurzemes hercogiste arī tiek iekļautas Krievijas sastāvā.

1850.g – 1870. g.
Latviešu tautas nacionālās pašapziņas atmoda. Jaunlatviešu kustība.

1918.gada 18. novembris
Latvijas neatkarības proklamēšana.

1940. – 1945. g.
Otrais pasaules karš. PSRS karaspēks okupē Latviju, pēc tam – trešais Vācijas Reihs. Padomju karaspēka atgriešanās un padomju režīma ieviešana.

1990. gada 4. maijs
Deklarācija par Latvijas Republikas atjaunošanu

1991. gada 21. augusts
Pilnībā tiek atjaunota Latvijas Republika.


div>