Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


infolatvia.eu
   russian    latvian
Share |

Reliģijas

Pasaules uztvere Latvijas iedzīvotājiem veidojusies kristiānisma un mītisko uzskatu ietekmē. Dominē luterānisms, bet Latvijas austrumos – katolicisms. Ir diezgan liela pareizticīgo kopiena. Līdzās tradicionālajām reliģijām izplatās arī jaunās. Sabiedrība ir diezgan iecietīga pret dažādām reliģiskām kustībām – gan pret austrumu, gan arī pret rietumu. Kopumā baznīcai nav lielas ietekmes uz sabiedrisko dzīvi.


"ils novadam - jr