Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


infolatvia.eu
   russian    latvian
Share |

Valodas

Oficiālās valsts valoda – latviešu. Tā pieder indoeiropiešu valodu saimei, latviešu valodai radniecīga ir tikai lietuviešu valoda. Visi iedzīvotāji labi saprot krievu valodu. Saziņā ar ārzemniekiem visbiežāk tiek izmantota angļu valoda. Retāk runā vācu un franču valodās.


i11 m1 m