Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


infolatvia.eu
   russian    latvian
Sākuma lapa arrow Izdota grāmata par Karostu
Share |

Izdota grāmata par Karostu

Pēc Liepājas iedzīvotāju un viesu pieprasījuma Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs (LRTIB) ar Liepājas pilsētas Domes un Kultūrkapitāla fonda atbalstu ir izdevis grāmatu par Karostu.

Liepājas Karosta, kas aizņem aptuveni trešdaļu pilsētas kopplatības tās ziemeļdaļā, ir brīnumaina, paradoksāla un unikāla vieta ne tikai Latvijas, bet arī pasaules vēsturē un arhitektūrā. Interese par šo pilsētas daļu joprojām ir ļoti liela, tāpēc arī tika izdots papildus materiāls par Karostu ar daudz vēsturisko materiālu un bildēm.

Grāmata ir latviešu un angļu valodā, 40 lpp. bieza. Grāmatas tekstu autors ir vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš, bet liela daļa vēsturisko bilžu nāk no vēstures pētnieka un kolekcionāra Jura Raķa vērtīgās bilžu kolekcijas.

Tuvākajā laikā daļa eksemplāru tiks nodoti Liepājas skolām un bibliotēkām. Pārējie interesenti jau tagad grāmatu var iegādāties Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā, bet drīzumā tā būs pieejama arī lielākajās Liepājas grāmatnīcās.