Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


infolatvia.eu
   russian    latvian
Sākuma lapa arrow Daugavpils novadam - jauns ģerbonis
Share |

Daugavpils novadam - jauns ģerbonis

daugavpils-novada-gerbonisKultūras ministrijas Ģerboņu reģistrā ir reģistrēts jaunais Daugavpils novada ģerbonis, ko ar savu prastu ir apstiprinājis Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā no kādreizējā Daugavpils rajona izveidojās divi novadi, viens no jaunizveidotā Daugavpils novada domes uzdevumiem bija izveidot novada jauno ģerboni. Tamdēļ šogad tika izsludināts Daugavpils novada ģerboņa un logo skiču konkurss.

Daugavpils  novada ģerboņa un logo  skiču  izveides konkursa  komisija, rūpīgi izvērtējot iesniegtās skices, sadarbojoties ar Heraldikas komisiju, kopā ar māksliniekiem strādāja pie ģerboņa krāsu salikumiem, proporcijām, dažādiem simboliem un niansēm, kas ir būtiskas heraldikā. Tādejādi  rezultātā ir izdevies skaists un dinamisks ģerbonis. Tā autori ir mākslinieki Silva Linarte un Andris Pudāns.
Daugavpils novada ģerboņa heraldiskais apraksts ir sekojošs - sarkanā laukā trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, likti pāļa virzienā, uz karogiem centrā savīts sarkans krusts ar melnu punktu rindām zaros.
Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne pastāstīja, ka trīs plīvojoši sudraba karogi sarkanā laukā  izceļ  Daugavpils novada  īpašo  un nozīmīgo   vietu  uz  Latvijas robežas,  tā   centienus   gūt  panākumus un būt redzamam. Savukārt  karogu formas  rastas   viduslaiku  vēsturē un veido līdzību  ar Dinaburgas pils  bruņinieku karogiem. Pār Daugavpils novadu  plīvojošie trīs karogi  simbolizē mūsu pagātni, tagadni un nākotni.
Jaunais ģerbonis kļūs par neatņemamu Daugavpils novada vietas tēla elementu un veicinās arī tā atpazīstamību.
Daugavpils novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Latgalē, kas  izveidots 2009. gadā, apvienojoties 19 bijušā Daugavpils rajona pagastiem.

Sagatavoja:
Lolita Kozlovska
Daugavpils novada TIC
65422818

www.visitdaugavpils.lv