infolatvia.eu
   russian    latvian
Sākuma lapa arrow „Senas uguns nakts” Pavilostā
Share |

„Senas uguns nakts” Pavilostā

senas-uguns-nakts-2011.jpg_400

S. g. 27. augusta, Pavilosta, tiek rikots tradicionalais pasakums       „Senas uguns nakts”.
Pavilosta un Roja saja sarikojuma iesaistijas jau pirms 13 gadiem, un toreiz bija vienigas vietas Latvija, kas solidarizejas ar visam Baltijas juras krasta dzivojosajam tautam.


Bet sogad, pievienojoties sai visus vienojosai domai, Nodibinajums “Riga 2014”, kas ir atbildigs par Eiropas kulturas galvaspilsetas gada veidosanu 2014. gada, ir uznemies akcijas koordinaciju  un aicina ari citas Latvijas juras piekrastes pasvaldibas piedalities saja akcija.
Ugunskuri ap Baltijas juras piekrasti iezimes apnemsanos rupeties par juru, kas vieno cilvekus, pilsetas un valstis, par tas vides kvalitati, par dabas resursu saglabasanu savai un nakamajam paaudzem.
Senas uguns nakts akcija, kas gadu no gada klust arvien popularaka ap Baltijas juru, sogad ipasi tiks veltita Baltijas juras vides glabsanai un nakotnei.
Pavilosta ari sogad aizdegsim lielo ugunskuru, tada veida atbalstot akciju par Baltijas juras glabsanu, ka ari reize tas bus kartejais turisma sezonas noslegums un atvadas no aizgajusas vasaras.

Pasakuma norise:

12:00  „JURAS ATSPULGI” floristikas darbnica  ostas teritorija
14:00 Smilsu rangoli pie muzeja (zimejumi ar smiltim)
15:00 Laternu darbnica  tirgus laukuma

21:00 GAISMAS CELS
gajiens  ar  savam lapam  no veikala „TOP Vagonins”  lidz  estradei

UPESMUIZAS  ESTRADE

21:40 LIELA UGUNSKURA AIZDEGSANA
21:45  Ciganu  dejas ar uguns sovu
22:00  NAKTS BALLE ar grupu  „PIEMARE”
(ieeja bezmaksas)

- vizinasanas ar laivu pa Sakas upi (maksas)
- foto stasts uz ekrana „...ta pagaja vasara”


Pavilostas Turisma informacijas centrs
Pavilosta, Dzintaru iela 2, LV-3466
Tel.63498229, 29121894


sree>